Meer cultuur in de klas

Culturele instellingen, kunstenaars, artiesten, muzikanten en performers kunnen scholen helpen bij het invullen van de behoefte om meer cultuur in de klas te brengen. Ook ouders zelf en school-bestuurders kunnen hierbij ondersteuning bieden en goede voorbeelden uitwisselen.

Behalve als ontspanning en leren met plezier is aangetoond dat artiesten, muzikanten en andere performers absoluut een bijdrage leveren aan de kunstzinnige, persoonlijk en maatschappelijke vorming van leerlingen binnen het huidige onderwijssysteem.

In Nederland bestaat slechts één beurs waar cultuuraanbieders en het onderwijs elkaar ontmoeten. Tijdens deze beurs zijn er presentaties, workshops en trainingen! ICC’ers, leerkrachten, docenten CKV, Muziek, Beeldende Vakken en vakdocenten uit het MBO en HBO. Ze doen nieuwe kennis, ideeën en inspiratie op voor hun lessen en hebben de mogelijkheid om hun lespakket samen te stellen. De exposanten zijn zo divers als de cultuursector zelf. Denk aan musea, theater, dans, muziek, film, erfgoed, beeldende kunst, toneel, musical, cabaret, historie en workshops.
Hoe zie je door de bomen het bos en hoe kom je daarmee in contact? 

Tijd dus voor een makkelijk toegankelijk internetplatform waar vraag en aanbod elkaar direct kunnen vinden zonder tussenkomst van derden!


Zonder kennis van mogelijkheden ook geen vraag

Als binnen een school niet bekend is wat de mogelijkheden zijn om artiesten, muzikanten en performers te betrekken bij kunstzinnige, persoonlijk en maatschappelijke vorming van leerlingen , zal er ook geen vraag ontstaan. Zelfs wanneer dat wel bekend is zullen veel docenten, secties en directies kiezen voor de weg van het minste gedoe. Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en het aanbod vanuit de entertainmentbranche vraagt focus en kost tijd.

Veel artiesten/groepen bieden naast hun (commerciële) entertainmentprogramma ook speciaal ontwikkelde (educatieve) programma’s voor scholen en welzijnsinstellingen. Dit aanbod staat vaak niet vooraan op hun presentatie of website. Ze zijn er echter wel!

Het aanbod kan bestaan uit themagerichte voorstellingen/optredens, interactieve workshops, lezingen/spreekbeurten of als sidekick/gastdocent binnen een bepaald les-onderdeel of  lesprogramma. Het gaat daarbij lang niet altijd om als artiest je kunstje te kunnen doen voor leerlingen. Een reisverslag van een poppenspeler over een buitenlandse tournee door China is natuurlijk een prachtig voorbeeld van wat artiesten te vertellen hebben over de avonturen die ze beleefd hebben. Of een reportage over een circusproject voor een weeshuis in Roemenië. Of een jongleur die op Broadway heeft gestaan met een variété-show…… of een mimespeler die Nederland mocht vertegenwoordigen op het eerste internationale clownsfestival in Sasebo Japan! Het kunnen allemaal onderwerpen zijn bij bv. maatschappijleer, aardrijkskunde en/of cultuurgeschiedenis.

Het gaat niet vanzelf

Scholen en opleidingen zijn in eerste instantie bezig met het uitvoeren van het reguliere lesprogramma. Tijd vrijmaken voor een onderwijsprogramma met participatie van artiesten, muzikanten en performers spreekt daarom niet vanzelf. Zeker omdat het in eerste instantie nodig zal zijn om hier ook als school of opleiding behoorlijk wat tijd en energie in te investeren.

Dit komt mede door het grote en soms onoverzichtelijke aanbod. Scholen en opleidingen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Omgekeerd vinden ook de artiesten en gezelschappen niet altijd de weg naar scholen en opleidingen. Vanzelf zal deze betrokkenheid bij elkaar niet ontstaan. Er zijn hulpmiddelen nodig om vraag en aanbod op een goede manier bij elkaar te brengen.

De sitecluster Schoolvoorstellingen.nl is een aanvulling op reeds bestaande initiatieven en brengt rechtstreeks de vraag van scholen en het aanbod van professionals uit de entertainmentbranche bij elkaar zonder tussenkomst van derden.

 


Varianten en maatwerk

De varianten van aanbod hebben natuurlijk ook duidelijke consequenties ten aanzien van de gages en kosten voor schoolvoorstellingen/optredens.
Een show met licht en geluid in de verduisterde aula van een school is natuurlijk een heel ander verhaal als een intieme voorstelling/programma in de klas.
Veel artiesten zijn erg flexibel in de uitvoering van hun vak. Ze kunnen maatwerk leveren als het gaat over bepaalde thema’s of onderwerpen. Een voorstelling maken over een thema als pesten, social media, sex, alcohol enz. behoort ook tot de mogelijkheden.

Reeds bestaande voorstellingen en producties kunnen desgewenst interactief of themagericht gemaakt worden of uitgebreid worden met lesbrieven en follow-up gesprekken.